Serviceabonnement

Planlagt vedligeholdelse er vigtig, fordi det er billigere at vedligeholde end at forny, og risikoen for bygningsskader nedsættes i en godt vedligeholdt og veldrevet ejendom. Der laves en systematisk drifts- og vedligeholdelsesplan for ejendommen, hvori der fastlægges en regelmæssig overvågning af de forskellige bygningsdele i en fastlagt periode. Forsikringsdækninger vil kunne opretholdes og udgifterne til forsikring vil kunne holdes nede.

En rigtig prioritering af vedligeholdelsesarbejder giver et bedre overblik over ejendommens samlede økonomi og generelle tilstand. Ved planlagt vedligeholdelse kan man forebygge driftsstop, der er dyre for virksomheden. I tilfælde af akutte skader sker al henvendelse til en serviceafdeling, uanset hvad det drejer sig om. Fuldt udstyrede servicevogne til de fleste og mest almindelige opgaver, således at køretid til grossisten minimeres. I forbindelse med opstart af et serviceabonnement vil ejendommen blive registreret og tilstandsvurderet efter Lauritz Hannibal A/S’ status kategoriseringssystem, og driftsrutinerne i forbindelse med den aktuelle ejendom lægges ind i en driftsmanual. Driftsmanualen skræddersys til den enkelte ejendom og indeholder alle relevante oplysninger.

For yderligere oplysninger og uforpligtende tilbud vedrørende vores service- og vedligeholdelseskoncept kontakt venligst Klaus Peitersen på klaus@lauritz-hannibal.dk eller mobiltelefon 40 89 47 72.

En rigtig prioritering af vedligeholdelsesarbejder giver et bedre overblik over ejendommens samlede økonomi og generelle tilstand