Historien om Lauritz Hannibal

Lauritz Hannibals historie går mere end 200 år tilbage. Virksomheden blev grundlagt den 29. september 1811 af Morten Severin Mortensen som ledede den frem til sin død. Selvom virksomheden har været drevet af flere familier gennem tiden har fokus altid været at bygge efter den højest mulige kvalitet. Det er noget, som stadig er i vores DNA.


Når man står oppe på Rundetårn i København og ser ud over byens tage, kan man godt se, at det ikke er for ingenting, at byen har fået tilnavnet ”Byen med de grønne tage”, og sådan har det været siden Christian d. IV’s tid. Men disse tage, nogle mere end 300 år gamle, er nok holdbare, men på et tidspunkt skal de dog fornyes eller restaureres.

Den 29. september 1811 (der kaldes Mikkelsdag) grundlagde Morten Severin Mortensen et kobberdækker firma i det, der dengang hed Skidenstræde og som senere fik navnet Krystalgade. Der skulle mod til, for staten stod foran bankerot og der var stor fattigdom i landet, blandt andet fordi krigen, den såkaldte 7-årskrig mod England havde lagt store dele af København øde efter de mange storbrande. Men samtidig var der da også behov for håndværkere og mestre til at bygge København op igen. Så derfor startede Morten Severin Mortensen sit firma uden at vide, at dette skulle blive landets ældste blikkenslager firma.

Ca. 200 år er der gået, meget er der sket, meget er ændret og meget er væk. Forretningen gik godt for Morten Severin Mortensen, og da han senere fik en søn, der gik i faderens fodspor, fik han en god hjælp der. Sønnen Hans Mortensen må have syntes, det var en god levevej, for han overtog firmaet efter sin far i 1840 og ledede det indtil 1876, hvor han efterfulgtes af Wilhelm Ferdinand Jensen. Hvordan han kom til forretningen vides ikke, men han styrede virksomheden i 9 år og overdrog den så til sin svoger, Lauritz Wilhelm Hannibal.

Her kom så den første af Hannibal slægten ind i det firma, hvis, allerede på det tidspunkt, grundfæstede anseelse skulle vokse sig større i de kommende årtier. Familien Hannibal boede i Kamelgade i Nyboder, for Lauritz Wilhelm Hannibals far, Edward W. Hannibal havde været ansat i den danske flåde og siden blevet kongelig Chalupfører, hvor han roede Frederik den Sjette med familie ad Frederiksberg Haves Kanaler.

Lauritz Wilhelm blev født den 29. marts 1852, kom i drengeskole den 1. januar 1863 og efter kun 4 års skolegang kom han i lære hos blikkenslagermester Lund i Saxkøbing og vendte derefter tilbage til København. Han fik her arbejde hos Vilhelm Ferdinand Jensen og forelskede sig i dennes søster, Juliane. De to blev gift, og da Vilhelm Ferdinands helbred begyndte at svigte, lavede de en fælles aftale, der gik ud på, at Lauritz Wilhelm overtog firmaet. Han flyttede så senere firmaet til Peder Hvitfeldtstræde 11, og her blev det indtil 1971. Han var en meget dygtig og grundig håndværker, og derfor henvendte man sig til ham, når der var komplicerede opgaver, der skulle løses. Den største blev vel nok Marmorkirkens enorme kuppel.

Lauritz Wilhelm var firmaets myndige chef i 26 år, og i den tid uddannede han mange dygtige blikkenslagersvende. En af dem var hans egen søn, Georg Valdemar Hannibal, som var den Hannibal, der drev firmaet længst, i hele 44 år drev han firmaet med stor energi og faglig dygtighed. I 1956 døde Georg Valdemar Hannibal, og sønnen Lauritz E. G. Hannibal overtog firmaet og den arv og forpligtigelse, der hed ”Tårnhøj Kvalitet”. Lauritz E. G. Hannibal var efter familietraditionerne oplært i firmaet, og havde i de 18 år han var konduktør været sin fars højre hånd. Han flyttede i 1971 sin virksomhed til større og mere tidssvarende lokaliteter på Egegårdsvej i Rødovre.

Morten Severin Mortensen
Grundlagde firmaet på”Mikkelsdag” 29/9 1811 i ”Skidenstræde” (nu Krystalgade) og ledede det til 1840, året før sin død.

Lauritz Wilhelm Hannibal
Firmaets 4. indehaver, første af Hannibal-slægten, 1885-1911, flyttede forretningen til Peder Hvitfeldts Stræde.

Hans Mortensen
Overtog firmaet efter sinfar og var dets indehaver fra 1840-1876. I et par åroldermand i Kjøbenhavns Blikkenslagerlaug.

Vilhelm Ferdinand Jensen
Styrede virksomheden i årene 1876-1885. Efter kun 9 års virke overdrog han firmaet til sin svoger Lauritz W. Hannibal.

Georg Valdemar Hannibal
Udlært hos sin far, overtog firmaet i 1912, og drev det i 44 begivenhedsrige år til sin død i 1956.

Lauritz E. G. Hannibal
Udlært i firmaet hos sin far og overtog forretningen efter sin fars død i 1956. Var i en årrække viceoldermand i Kjøbenhavns Blikkenslagerlaug.