Opgave

Totalentreprise

Bygherre

N F Jensens Legat

Beskrivelse

 

Energioptimering af komplet varmecentral med varmtvandsbeholder i ejendommen Vesterborg på Frederiksberg. Centralen er opbygget med en Compact fjernvarmeunit med indbygget pumpe, varmeveksler, styreventiler til varmeproduktion samt klimastat til styring af varme og varmtvandsproduktion.