Vores ydelser

Vi sørger for kvalitet i detaljerne, så du kan fokusere på de store linjer

Uanset hvor stor eller lille din opgave er.
Så står vi klar til at hjælpe

Siden grundlæggelsen i 1811 har Lauritz Hannibal Gruppen udviklet sig til en full-service bygge-entreprenør- og servicevirksomhed, der består af Lauritz Hannibal Entreprise, Lauritz Hannibal VVS & Teknik samt CG Entreprise. Det vigtigste for os er, at alle vores kunder får den samme gode service. Og at vi altid lever op til vores høje krav om godt håndværk. Det gælder uanset, om du tilkalder os for at udføre lidt småreparationer, større renoveringsopgaver eller om- og tilbygninger. Til sammen tilbyder vi følgende ydelser:

  • Hoved-, total- og fagentreprise
  • Aut. VVS service og vedligehold
  • Serviceabonnement
  • 24-timers VVS-service
  • Gasfyr, central- og fjernvarmeanlæg
  • Vandspareanlæg og energioptimering
  • Blikkenslager
  • Kloakarbejde (aut. Kloakmester)
En kontaktperson

Hoved-, total- og fagentreprenør

Vi udfører hoved-, total- og fagentrepriser med egne VVS/blikkenslagere og tømrer/snedkere. Gruppen har mange specialister, men er der fag, som vi ikke selv dækker, så trækker vi på en række dygtige samarbejdspartnere. Dermed får du som kunde altid den optimale løsning med sikkerhed for kvalitet. Er der tale om større opgaver, så snakker vi altid først dit projekt igennem og afstemmer forventningerne inden igangsætning. Og for at gøre det lettere for dig, så har du altid kun én kontaktperson, som følger dig gennem hele processen.

Kontakt for at høre mere
Vi løser alle opgaver

Service og vedligehold

Planlagt service og vedligeholdelse af din ejendom er vigtig, fordi det er billigere at vedligeholde end at forny, og risikoen for bygningsskader nedsættes i en godt vedligeholdt og veldrevet ejendom.

Sammen udarbejder vi en systematisk drifts- og vedligeholdelsesplan for ejendommen, hvori der fastlægges en regelmæssig overvågning af de forskellige bygningsdele for en fastlagt periode. Det er med til at holde forsikringsudgifterne nede og bevare forsikringsdækningen

Lauritz Hannibal Gruppen tilbyder planlagt service og vedligehold indenfor alle håndværksmæssige fag. Vi har egenproduktion indenfor VVS & teknik samt tømrer- og snedkerfagene. Øvrige opgaver løser vi med faste gode samarbejdspartnere.

Kontakt os for at høre mere
reparation af akutte skader

24-timers VVS-service

I tillæg til planlagt vedligehold så tilbyder vores VVS & teknik afdeling også 24-timers service til reparation af akutte skader. Springer vandrøret eller radiatoren så kontakter du os blot på vores akut nummer, så rykker vi øjeblikkeligt ud.
Vi har fuldt udstyrede servicevogne til de fleste og mest almindelige opgaver, således at køretid til grossisten minimeres.

Kontakt os for at høre mere
Skræddersyet Driftsmanual

Serviceabonnement

Planlagt vedligeholdelse er vigtig, fordi det er billigere at vedligeholde end at forny, og risikoen for bygningsskader nedsættes i en godt vedligeholdt og veldrevet ejendom. Der laves en systematisk drifts- og vedligeholdelsesplan for ejendommen, hvori der fastlægges en regelmæssig overvågning af de forskellige bygningsdele i en fastlagt periode. Forsikringsdækninger vil kunne opretholdes og udgifterne til forsikring vil kunne holdes nede.

En rigtig prioritering af vedligeholdelsesarbejder giver et bedre overblik over ejendommens samlede økonomi og generelle tilstand. Ved planlagt vedligeholdelse kan man forebygge driftsstop, der er dyre for virksomheden. I tilfælde af akutte skader sker al henvendelse til vores serviceafdeling. Fuldt udstyrede servicevogne til de fleste og mest almindelige opgaver, således at køretid til grossisten minimeres.

I forbindelse med opstart af et serviceabonnement vil ejendommen blive registreret og tilstandsvurderet af Lauritz Hannibal og driftsrutinerne i forbindelse med den aktuelle ejendom lægges ind i en driftsmanual. Driftsmanualen skræddersys til den enkelte ejendom og indeholder alle relevante oplysninger.

Kontakt os for at høre mere
100 års erfaring

Gasfyr, central- og fjernvarmeanlæg

CG Entreprise har tilført Lauritz Hannibal Gruppen en næsten 100 år lang historie med udførelsen af godt håndværk i forbindelse med central- og fjernvarmeinstallationer for større private og offentlige virksomheder.

Vores ekspertise indenfor varmeinstallationer omfatter imidlertid også gasfyr til private husstande og de offentlige og private institutioner, som ikke er omstillet til fjernvarme.

 

Kontakt for at høre mere
Vi passer på miljøet

Vandspareanlæg og energioptimering

I takt med at der er kommet øget fokus på klima og miljø, så er ekspertisen udvidet til opsætning af vandspareanlæg og energioptimering. I mange tilfælde står vi også for den efterfølgende tekniske service og vedligeholdelse. Det giver længere levetid, færre driftsforstyrrelser og lavere omkostninger. Men, det vigtigste er, at vi hjælper dig med at spare på ressourcerne, så du bedre kan se næste generation i øjnene.

Kontakt os for at høre mere
Kobber eller zink? Du bestemmer

Blikkenslager

Vores autoriserede blikkenslagere har den rette tekniske formåen og viden til at håndtere blikarbejde i både skifer, kobber og zink. Vi udfører taglægning, tagrender, inddækninger, kviste, skotrender, nedløb mm. – ofte i tæt samarbejde med gruppens tømrer. Det giver stærke løsninger i høj kvalitet til glæde for kunderne.

Kontakt os for at høre mere
Skybrud uden vand i kælderen

Kloakservice
(Aut. Kloakmester)

Det nytter ikke noget at tagrenden virker og toilettet skylder, hvis ingen af delene ledes bort. Vores ekspertise i rør omfatter derfor også de rør under jorden, som ingen kan se. De seneste års voldsomme skybrud har for alvor sat fokus på kloaksystemets rette dimensionering og effektivitet. Det har givet flere komplekse opgaver til vores autoriserede kloakservice.

Kontakt os for at høre mere

Som bygge entreprenør siden 1811 har vi over 200 års erfaring og er anbefalet af Danmarks største virksomheder. Hos os har vi mange specialister, men du har kun én kontaktperson.