Vores historie

Lauritz Hannibals historie går mere end 200 år tilbage

Lauritz Hannibals historie går mere end 200 år tilbage. Virksomheden blev grundlagt den 29. september 1811 af Morten Severin Mortensen, som ledede den frem til sin død. Selvom virksomheden har været drevet af flere familier gennem tiden har fokus altid været at bygge efter den højest mulige kvalitet. Det er noget, som stadig er i vores DNA.

Når man står oppe på Rundetårn i København og ser ud over byens tage, kan man godt se, at det ikke er for ingenting, at byen har fået tilnavnet ”Byen med de grønne tage”, og sådan har det været siden Christian d. IV’s tid. Men disse tage, nogle mere end 300 år gamle, er nok holdbare, men på et tidspunkt skal de dog fornyes eller restaureres.

Statens Museum for Kunst

Den 29. september 1811 (der kaldes Mikkelsdag) grundlagde Morten Severin Mortensen et kobberdækker firma i det, der dengang hed Skidenstræde og som senere fik navnet Krystalgade. Der skulle mod til, for staten stod foran bankerot og der var stor fattigdom i landet, blandt andet fordi krigen, den såkaldte 7-årskrig mod England havde lagt store dele af København øde efter de mange storbrande. Men, samtidig var der da også behov for håndværkere og mestre til at bygge København op igen. Så derfor startede Morten Severin Mortensen sit firma uden at vide, at dette skulle blive landets ældste blikkenslager firma.

Ca. 200 år er der gået, meget er der sket, meget er ændret og meget er væk. Forretningen gik godt for Morten Severin Mortensen, og da han senere fik en søn, der gik i faderens fodspor, fik han en god hjælp der. Sønnen Hans Mortensen må have syntes, det var en god levevej, for han overtog firmaet efter sin far i 1840 og ledede det indtil 1876, hvor han efterfulgtes af Wilhelm Ferdinand Jensen. Hvordan han kom til forretningen vides ikke, men han styrede virksomheden i 9 år og overdrog den så til sin svoger, Lauritz Wilhelm Hannibal.

Carlsberg

Her kom så den første af Hannibal slægten ind i det firma, hvis, allerede på det tidspunkt, grundfæstede anseelse skulle vokse sig større i de kommende årtier. Familien Hannibal boede i Kamelgade i Nyboder, for Lauritz Wilhelm Hannibals far, Edward W. Hannibal havde været ansat i den danske flåde og siden blevet kongelig Chalupfører, hvor han roede Frederik den Sjette med familie ad Frederiksberg Haves Kanaler.

Lauritz Wilhelm blev født den 29. marts 1852, kom i drengeskole den 1. januar 1863 og efter kun 4 års skolegang kom han i lære hos blikkenslagermester Lund i Saxkøbing og vendte derefter tilbage til København. Han fik her arbejde hos Vilhelm Ferdinand Jensen og forelskede sig i dennes søster, Juliane. De to blev gift, og da Vilhelm Ferdinands helbred begyndte at svigte, lavede de en fælles aftale, der gik ud på, at Lauritz Wilhelm overtog firmaet. Han flyttede så senere firmaet til Peder Hvitfeldtstræde 11, og her blev det indtil 1971. Han var en meget dygtig og grundig håndværker, og derfor henvendte man sig til ham, når der var komplicerede opgaver, der skulle løses. Den største blev vel nok Marmorkirkens enorme kuppel. Men i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet bestod firmaets store kundegruppe også af velrenommerede virksomheder og store offentlige institutioner som; Magasin du Nord, Det Kongelige Teater, Carlsberg, Politigården, DFDS, Statens Museum for Kunst og Vridsløselille Forbedringsanstalt ligesom man medvirkede til byggeriet af Københavns nye rådhus.

Det Kongelige Teater

Lauritz Wilhelm var firmaets myndige chef i 26 år, og i den tid uddannede han mange dygtige blikkenslagersvende. En af dem var hans egen søn, Georg Valdemar Hannibal, som var den Hannibal, der drev firmaet længst, i hele 44 år drev han firmaet med stor energi og faglig dygtighed. I 1956 døde Georg Valdemar Hannibal, og sønnen Lauritz E. G. Hannibal overtog firmaet og den arv og forpligtigelse, der hed ”Tårnhøj Kvalitet”. Lauritz E. G. Hannibal var efter familietraditionerne oplært i firmaet som sølvmedaljesvend og i de 18 år han havde været konduktør var han sin fars højre hånd. I 1971 flyttede han virksomheden væk fra det indre København til større og mere tidssvarende lokaler på Egegårdsvej i Rødovre.

Efter boligbyggeriets boom i 70’erne, så bød 80’erne på markant nedgang i kølvandet på den økonomiske lavkonjunktur. I 1985 blev virksomheden solgt til John Andersen som stammede fra Fyn. Han havde siden 1970 haft selvstændig virksomhed i Sydsjælland inden han erhvervede Lauritz Hannibal. John Andersen var en driftig mand, måske lidt for driftig, med store planer. Han overtog en flere VVS-firmaer i løbet af de 10 år han ledede firmaet. I 1995 blev Helmer Lynnerup medejer af firmaet som investor for senere at overtage det helt. Lynnerup var ikke håndværker og blandede sig ikke i firmaets daglige arbejde, der blev overladt til de dygtige medarbejdere. Efter flere flytninger fik firmaet domicil på Ålekistevej i Vanløse.

Her mødte Helmer Lynnerup tømrermester Klaus Peitersen, som var på opkøbsjagt efter et blikkenslager- og VVS-firma, der udførte arbejde efter de samme høje kvalitetsmæssige standarder, som tømrerarbejdet blev udført i. Målet var, at skabe fundamentet for en byggeentreprenør virksomhed med egne specialer og fokus på kvalitet.

Krisen i 2008 satte en midlertidig stopper for disse planer, men med hårdt slid af de mange gode medarbejdere, så fremstår Lauritz Hannibal Gruppen med de tre selskaber Lauritz Hannibal Entreprise, Lauritz Hannibal VVS & Teknik samt CG Entreprise i dag som den full-service byggeentreprenør virksomhed Klaus Peitersen oprindeligt planlagde.

1

Morten Severin Mortensen, 1811

Grundlagde firmaet på”Mikkelsdag” 29/9 1811 i ”Skidenstræde” (nu Krystalgade) og ledede det til 1840, året før sin død.
2

Hans Mortensen, 1840

Overtog firmaet efter sin far og var dets indehaver fra 1840-1876. I et par år oldermand i Kjøbenhavns Blikkenslagerlaug.
3

Vilhelm Ferdinand Jensen, 1876

Styrede virksomheden i årene 1876-1885, hvor den største opgave og firmaet’s svendestykke var kobberdækningen af Marmorkirken 1874-1894. Efter kun 9 års virke overdrog han firmaet til sin svoger Lauritz W. Hannibal.
4

Lauritz Wilhelm Hannibal, 1885

Firmaets 4. indehaver og den første af Hannibal-slægten styrer virksomheden 1885-1911 og flytter den til Peder Hvitfeldts Stræde.
5

Georg Valdemar Hannibal, 1912

Udlært hos sin far, overtager firmaet i 1912, og driver det i 44 begivenhedsrige år gennem to verdenskrige til sin død i 1956.
6

Lauritz E. G. Hannibal, 1956

Udlært i firmaet hos sin far overtager forretningen efter sin fars død i 1956. Er i en årrække viceoldermand i Kjøbenhavns Blikkenslagerlaug.
7

John Andersen, 1985

Udlært i firmaet hos Er en driftig mand fra Fyn, der overtager virksomheden og i de 10 år han ejer den køber flere andre VVS-firmaer i Københavns området.
8

Helmer Lynnerup, 1995

Biver medejer for senere at overtage virksomheden helt. Han var ikke håndværker, men investor, og han blandede sig ikke i firmaet daglige arbejde, som han helt overlod til sine dygtige medarbejdere.
9

Klaus Peitersen, 2005

Køber forretningen og udvikler den til det den er i dag, byggeentreprenør med samme DNA som Lauritz Hannibal blev grundlagt på ”Kvalitet er ikke til diskussion”

Som bygge entreprenør siden 1811 har vi over 200 års erfaring og er anbefalet af Danmarks største virksomheder. Hos os har vi mange specialister, men du har kun én kontaktperson.